راهنمای خرید

مرحله 1 : برای آگاهی کامل از محصولات و قابلیتهای آنها از طریق سایت اینترنتی ، کاتالوگ محصولات را دریافت و مطالعه نمایید.

مرحله 2 : با تماس با واحد بازرگانی ، از لیست قیمتها و نحوه تسویه حساب مطلع شده و در صورت نیاز مبالغ را به حساب واریز نمایید .

مرحله 3 : با توجه به محصولات مورد نظر ، سفارش خود را از طریق سایت اینترنتی برای ما ارسال نمایید .

مرحله 4 : پس از ارسال سفارش و تایید واحد مالی ، محصولات مورد نظر به همراه سایر موارد از جمله کارت گارانتی برای شما ارسال خواهد شد .


ردیف شماره حساب شماره کارت نام بانک نام صاحب حساب
1 4967075551 6104337860084175 ملت مهدی شاهی
شبا IR 230120 0200 0000 4967075551
2 4125620962 6104337849125388 ملت مهدی شاهی
شبا IR 800120 0200 0000 4125620962